اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزه ها و آثار)
58 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1386 - شماره 26 (30 صفحه - از 119 تا 148)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد پیش از آنکه به‌صورت یک علم مدون درآید و حتی مدت‌ها پس از آن با آموزه‌های اخلاقی همراه بود، اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت. نظریه‌پردازان سرمایه‌داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازوکار تامین‌کننده منافع عمومی معرفی کردند، اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار، دخالت دولت را جبران‌کننده دانستند. گروهی نیز بازگشت به ارزش‌های اخلاقی را بهترین راه می‌دانند. اسلام از ابتدای ظهور، بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان‌ها از درون داشت. در مقاله ضمن بیان سیر اجمالی رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده‌ترین مبانی بینشی اخلاق اقتصادی اسلام بررسی شده، با نگرشی به اثرهای این آموزه‌ها درمی‌یابیم که این آموزه‌ها افزون بر ارتقای معنوی انسا‌ن‌ها، با کمترین هزینه و به مطلوبترین وجه بین انگیزه‌های شخصی و منافع عمومی هماهنگی پدید می‌آورند. واژگان کلیدی: اقتصاد اثباتی ، اخلاق ، اخلاق اقتصادی ، ارزش های اخلاقی ، دنیا و آخرت ، رزق مقدر ، فقر و غنا